Info en foto’s


Aan onze leden bieden we een aantal trainingsessies aan. Enkel wie lid is van Gentse BC en in orde is met het jaarlijkse lidgeld kan hieran deelnemen.

Er worden telkens een reeks georganiseerd in september en een tweede in januari/februari, telkens op vrijdagavond. Via de nieuwsbrief en deze website worden alle leden tijdig hiervan verwittigd met inschrijvingsmogelijkheid. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk en plaatsen zijn beperkt. First come, first serve principe.

true//trainer_steven/dz-lebad.jpg Trainer Steven false// Voorjaar 2020 false// Voorjaar 2019 false// Najaar 2018 false// Voorjaar 2018 false// Najaar 2013 false// Voorjaar 2013 false// Najaar 2012 false// Voorjaar 2012 false// Najaar 2009 false// Najaar 2007