Verzekering


Verzekering bij ongevallen

De Gentse BC is verzekerd voor alle ongevallen die gebeuren op de officiële speelmomenten of indien een clublid een ongeval kreeg op weg naar huis (op voorwaarde dat er geen grote omweg wordt gemaakt). De verzekering loopt via Badminton Vlaanderen. De verzekeraar is “Arena”. Je hebt altijd een getuige nodig die jouw ongeval bevestigt.

Bij tussenkomst van de mutualiteit is de waarborg €375 per ongeval, tot 150% van het tarief van het RIZIV. Daarnaast dekken wij ook de kosten voor brillen/contactlenzen, maar enkel bij ongevallen waarbij er sprake is van vastgesteld lichamelijk letsel. Hierbij geldt een maximum van €500 per ongeval.

Alle claims en documenten kan je digitaal indienen, waardoor het hele proces veel sneller en efficiënter zal verlopen. Je kan de polis terugvinden via de volgende link: https://www.badmintonvlaanderen.be/page/27479/Verzekering. Hier vind je ook alle nodige informatie over de verzekeringspolissen, inclusief dekkingen en voorwaarden.

De schadeaangifte kan je eenvoudig en snel online indienen via de volgende link: https://claims-badmintonvlaanderen.be/

  • Zorg ook ervoor dat je dit formulier zo snel mogelijk na het ongeval invult en opstuurt.
  • Informeer het bestuur door een mailtje te sturen naar info@gentsebc.be

Info nodig voor het invullen van de papieren

  • Benaming van uw club en stamnummer: Gentse BC vzw (30009)
  • Naam en adres clubverantwoordelijke: Hier kan je de naam invullen van iemand van het bestuur die aanwezig was tijdens het ongeval. Indien er niemand van het bestuur aanwezig was, vul je de naam in van de de secretaris, E-mail: secretaris@gentsebc.be Adres: Zonnebloemstraat 92, 9000 Gent
  • “Getuigenissen” + handtekening: Dit moet je zeker laten invullen door iemand die het ongeval zien gebeuren heeft en je moet het ook laten ondertekenen.
  • Tijdens welke soort activiteit vond het ongeval plaats ? Hier kan je “Training” invullen.
  • Het polisnummer voor lichamelijke ongevallen is 1.116.925. Het polisnummer voor burgelijke aansprakelijkheid 1.116.926